AARHUS
TECH

Industriteknikeruddannelsen

Hvad kommer jeg til at arbejde med?

Industriteknikeren arbejder med alle former for maskiner, der kan dreje, bore eller fræse i metaller og plast. Maskinerne og værktøjet er oftest styret af computere, og du laver tegninger til programmeringen.

Du er med til at fremstille dele til skibsmotorer, industrirobotter og vindmøller og helt små dele som beslag og kuglelejer.

 

Hvad lærer jeg? 

Gennem uddannelsen lærer du at indstille og programmere computere, der blandt andet styrer drejebænke, fræsere og boremaskiner. Desuden bliver du sat grundigt ind i de forskellige teknikker og styre- og designprogrammer, en industritekniker bruger, eksempelvis Mastercam.

Både teknologi og håndværksmæssige fag er en del af undervisningen.

 

Hvor kan jeg arbejde som industritekniker?

Større virksomheder med et stort produktionsapparat efterspørger industriteknikere, der arbejder professionelt med produkter af metal og plast. Det kan være i levnedsmiddelindustrien, autobranchen, på et skibsværft eller en maskinfabrik.

 

Vælg industriteknikeruddannelsen, hvis du har…

 • lyst til at arbejde med avancerede maskiner
 • mod på at arbejde med computere og programmering
 • evner indenfor planlægning og problemløsning

Industritekniker, maskin - EUX (5 år)
Du kan også tage uddannelsen som en EUX. Det betyder, at du både får et svendebrev og en studentereksamen, som giver adgang til videregående uddannelser.

Læs mere om EUX.

Lokation

Halmstadgade 6
8200 Aarhus N

Gymnasiale fag på EUX
AARHUS GYMNASIUM, Tilst
Kileparken 25
8381 Tilst

Varighed

2 år og 6 mdr. - 4 og 6 mdr.
(inkl. grundforløb 1 og 2)

Med EUX: 5 år
(inkl. grundforløb 1 og 2)

Økonomi

Har du en praktikplads allerede på grundforløbet, får du løn. Lønnen vil stige løbende gennem din uddannelse, og du får udbetalt løn både i praktikken og på skoleopholdene.

Er du i skolepraktik, vil du også få løn, dog på en lavere sats.

Har du ikke en praktikplads, kan du få SU på grundforløbene, hvis du er over 18 år. Se mere på su.dk

Fag

På uddannelsen har du obligatoriske fag som: materiale- og bearbejdningsforståelse, måleteknik, teknisk innovation, CAD-teknik, CAD-teknik 3D parter, CAM-teknik, 2D og 3D fræsning, CNC-teknik - fræsning og drejning. 

 

Specialisering under uddannelsen

På uddannelsen har du mulighed for at vælge at specialisere dig.

Erhvervsuddannelsen

 • Industriassistent - trin 1 (2 år og 6 måneder)
 • Industritekniker, maskin - trin 2 (4 år og 6 måneder)

EUX-uddannelsen

 • Industritekniker, maskin - EUX (5 år)

 

Videreuddannelse

Som uddannet industritekniker har du adgang til forskellige erhvervsakademiuddannelser som fx automationsteknolog, driftsteknolog – offshore og produktionsteknolog. Du kan også blive maskinmester eller diplomingeniør.

Se alle dine muligheder på ug.dk/adgangskortet for EUD of EUX.

Overgangskrav til hovedforløb EUD

EUD-elever skal have bestået

 • dansk E, engelsk E, matematik D, fysik F *)
 • certifikat i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse
 • grundforløbsprøven

*) Dansk E udbydes ikke på grundforløb 2. Du kan tage faget på VUC. Desuden anbefaler vi, at du har matematik på E niveau, når du starter på grundforløb 2. 

Overgangskrav til hovedforløb - EUX

 • dansk C, engelsk C, samfundsfag C *)
 • matematik C, teknologi C, fysik C
 • certifikat i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse
 • grundforløbsprøven

*) Gennemføres på grundforløb 1. Du kan også tage fagene på VUC.

Praktikmuligheder

Du er selv ansvarlig for at finde din praktikplads, men skolens vejledere og virksomhedskonsulenter hjælper dig gerne med gode råd. 

Læs mere om praktik