AARHUS
TECH

Vejgods­transport - chauffør


Næste skolestart: 5. august 2024

Hvad kommer jeg til at arbejde med?

Som uddannet inden for vejgodstransport kører du lastbil, kranbil eller tankvogn. Og du har ansvaret for, at fx tagspær, flydende brændstof eller vaskemaskiner kommer sikkert frem til byggepladser, virksomheder og butikker.

Du kan blive langturschauffør og køre gods til udlandet, men der er også chaufførjob med normale arbejdstider.

 

Hvad lærer jeg? 

Du bliver undervist i emner som miljørigtig kørsel, national og international transport, kundeservice, farligt gods og logistik. Som en del af uddannelsen får du kørekort og lærer at køre gaffeltruck.

Undervejs bliver du trænet i at manøvrere med lastbil, for det kræver præcision og øvelse at køre store biler.

 

Hvor kan jeg arbejde som chauffør?

Du vælger mellem følgende specialer: godschauffør, kranfører, renovationschauffør og flyttechauffør.
Der er mulighed for job inden for fragt- og godstransport, eller du kan blive selvstændig vognmand.

 

Hvad kan jeg forvente at tjene som nyuddannet vejgodschauffør?

Børne- og Undervisningsministeriet udregner løbende den startløn, nyuddannede kan forvente at tjene i omegnen af. Se den her.

Den startløn, som ministeriet oplyser, er baseret på de seneste oplysninger fra Danmarks Statistik. Den er et gennemsnit af de seneste tre års indberetninger om, hvad nyuddannede vejgodschauffører tjener, når de lige er kommet i arbejde. Fordi der er tale om et beregnet gennemsnit, kan den egentlige startløn godt være en anelse højere eller lavere, end det ministeriet oplyser.

 

Vælg godschaufføruddannelsen, hvis du har…

  • fokus på sikkerhed
  • lyst til at arbejde selvstændigt
  • stor ansvarsfølelse
YouTube er deaktiveret.

1:15 minutter

Lokation

Hasselager Allé 2
8260 Viby J

Bor du langt væk?
plads på skolehjemmet

Varighed

3 år og 6 mdr.
(inkl. grundforløb 1 og 2)

Økonomi

Har du en læreplads allerede på grundforløbet, får du løn. Lønnen vil stige løbende gennem din uddannelse, og du får udbetalt løn både i oplæring og på skoleopholdene.

Er du i skoleoplæring, vil du også få løn, dog på en lavere sats.

Har du ikke en læreplads, kan du få SU på grundforløbene, hvis du er over 18 år. Se mere på su.dk

Fag

Du har obligatoriske fag, der knytter sig til de enkelte specialer. Det kan være national og international transport, kvalitet og miljø i logistikkæden, dagrenovation, kørsel med ophalercontainer, kørsel med erhvervsaffald, indsamling af storskrald, transport af risikoaffald, olie- og kemikalieaffald, tanktransport – uheldsbekæmpelse, flyttearbejde, nationale og internationale flytninger, tunge genstande,
lastsikring og stuvning af flyttegods, brancherettet informations- og kommunikationsteknologi, kørekortuddannelse kategori B + C + E.

 

Specialisering under uddannelsen

På uddannelsen har du mulighed for at specialisere dig

  • Godschauffør - trin 1 (3 år og 6 måneder)
  • Renovationschauffør - trin 1 (3 år og 6 måneder)
  • Tankbilchauffør - trin 1 (3 år og 6 måneder)
  • Flyttechauffør - trin 1 (3 år og 6 måneder)

 

Videreuddannelse

Med et ekstra uddannelsestrin kan du blive kørselsdisponent med ansvar for den daglige drift og kvalitetsstyring.

Du kan også videreuddanne dig til logistikøkonom eller professionsbachelor i eksport og teknologi.

Se alle dine muligheder på ug.dk/adgangskortet for EUD of EUX.

Overgangskrav til hovedforløb

EUD-elever skal have bestået

  • dansk F, naturfag F
  • certifikat førstehjælp (inkl færdselsrelateret), elementær brandbekæmpelse, gaffeltruckcertifikat, varebilcertifikat og ADR kap 1.3
  • grundforløbsprøven

Muligheder for oplæring

Du er selv ansvarlig for at finde din læreplads, men skolens vejledere og virksomhedskonsulenter hjælper dig gerne med gode råd.

Læs mere om oplæring

Oplæring i udlandet

Oplæring i udlandet
Et ophold i udlandet giver dig en oplevelse for livet: Du lærer sprog, møder nye mennesker og oplever en anden kultur. Kort sagt får du spændende udfordringer både på det personlige og på det faglige plan.