AARHUS
TECH

Anlægsstruktør, bygningsstruktør eller brolægger

Hvad kommer jeg til at arbejde med?

Fælles for de tre retninger er, at arbejdet handler om noget fundamentalt indenfor fremtidens byggeri og anlæg.

Anlægsstruktøren forbereder en grund til byggeri og anlægger veje og rekreative områder i byen. Du lægger også ledninger i jorden og etablerer kloakker. Desuden etablerer du belægninger til fortove, gader og pladser.

Bygningsstruktøren bygger blandt andet broer, tunneler, fabrikker, havne, skoler og boliger.

Brolæggeren arbejder mest med granit og lægger fliser og brosten i private haver eller i byens rum.

 

Hvad lærer jeg? 

Som anlægsstruktør lærer du at betjene store maskiner, bearbejde terræn til veje, stier og pladser og lave belægninger. I undervisningen får du øvelse i at lægge forsyningsledninger og kloakrør.  

Som bygningsstruktør lærer du at arbejde med trækonstruktioner, stålarmering og stillads. Du får praktisk erfaring med at montere elementer i træ og beton til fx broer, skoler og kontor- og boligbyggeri.

Som brolægger får du viden om og føling med alle former for natursten, og hvordan du skaber holdbare og smukke belægninger af fliser og sten.

I struktørfaget bruger vi computere til AutoCAD-programmering, som også er en del af undervisningen.

 

Hvor kan jeg arbejde som struktør?

Alt efter dit speciale kan du få job hos entreprenører, byggefirmaer og hos anlægsvirksomheder.

 

Vælg struktøruddannelsen, hvis du har…

 • lyst til at skabe holdbare og sikre bygge- og anlægsprojekter over og under jorden
 • forståelse for forskellige materialer
 • god fysisk form
 • mod på at arbejde udendørs hele året

Anlægsstruktør - EUX (3 år og 6 måneder - 4 år)
Bygningsstruktør - EUX (3 år og 6 måneder - 4 år)
Brolægger - EUX (3 år og 6 måneder - 4 år)

Du kan også tage uddannelsen som en EUX. Det betyder, at du både får et svendebrev og en studentereksamen, som giver adgang til videregående uddannelser.
Læs mere om EUX.

Lokation

Halmstadgade 6
8200 Aarhus N

Gymnasiale fag på EUX
AARHUS GYMNASIUM, Tilst
Kileparken 25
8381 Tilst

Varighed

4 år og 6 mdr.
(inkl. grundforløb 1 og 2)

Med EUX: 3 år og 6 mdr. - 4 år (vejledende)
(inkl. grundforløb 1 og 2)

Økonomi

Har du en praktikplads allerede på grundforløbet, får du løn. Lønnen vil stige løbende gennem din uddannelse, og du får udbetalt løn både i praktikken og på skoleopholdene.

Er du i skolepraktik, vil du også få løn, dog på en lavere sats.

Har du ikke en praktikplads, kan du på grundforløbene få SU, hvis du er over 18 år. Se mere på su.dk

Fag

Blandt obligatoriske fag for alle specialer er byggepladsindretning og affaldshåndtering, nivellering og afsætning, byggeri og energiforståelse, byggeri og samfund, byggeri og arbejdsmiljø, entreprenørværktøj og maskiner, kloakrørlægning, brandforanstaltninger ved gnistproducerende værktøj, tegningsarbejde ved entreprenørarbejde og anhugning.

 

Specialisering under uddannelsen

På uddannelsen har du mulighed for at specialisere dig

Erhvervsuddannelsen

 • Anlægsstruktør (4 år og 6 måneder)
 • Bygningsstruktør (4 år og 6 måneder)
 • Brolægger (4 år og 6 måneder)

EUX-uddannelsen

 • Anlægsstruktør - EUX (3 år og 6 måneder - 4 år)
 • Bygningsstruktør - EUX (3 år og 6 måneder - 4 år)
 • Brolægger - EUX (3 år og 6 måneder - 4 år)

 

Videreuddannelse

Som struktør kan du videreuddanne dig til byggetekniker, byggekoordinator, bygningskonstruktør, kloakmester, diplomingeniør eller arkitekt.

Se alle dine muligheder på ug.dk/adgangskortet for EUD of EUX.

Overgangskrav til hovedforløb - EUD

EUD-elever skal have bestået

 • matematik F, teknologi F
 • certifikat i rulle- og bukkestillads, opstilling, vejen som arbejdsplads, førstehjælp, elementær brandbekæmpelse, personlig sikkerhed med epoxy og isocyanater, sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen.
 • grundforløbsprøven

Overgangskrav til hovedforløb - EUX

 • dansk C, engelsk C, samfundsfag C *)
 • matematik C, teknologi C, fysik C
 • certifikat i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse
 • grundforløbsprøven

*) Gennemføres på grundforløb 1. Du kan også tage fagene på VUC.

 

Praktikmuligheder

Du er selv ansvarlig for at finde din praktikplads, men skolens vejledere og virksomhedskonsulenter hjælper dig gerne med gode råd. 

Læs mere om praktik