AARHUS
TECH

Anlægsstruktør, bygningsstruktør eller brolægger


Næste skolestart: 5. august 2024

Hvad kommer jeg til at arbejde med?

Fælles for de tre retninger er, at arbejdet handler om noget grundliggende indenfor fremtidens byggeri og anlæg. Du er i bogstaveligste forstand dén, som lægger fundamentet for alle andre fagligheder og gør, at de kan komme til og lave deres arbejde.

Dit arbejde vil som oftest munde ud i noget stort, som består langt ud i fremtiden og gavner mange mennesker.

Anlægsstruktøren forbereder en grund til byggeri og anlægger veje og rekreative områder i byen. Du lægger også ledninger i jorden og etablerer kloakker. Desuden etablerer du belægninger til fortove, gader og pladser.

Bygningsstruktøren bygger blandt andet broer, tunneler, fabrikker, havne, skoler og boliger.

Brolæggeren arbejder mest med granit og lægger fliser og brosten i private haver eller i byens rum.

 

Hvad lærer jeg? 

Som anlægsstruktør lærer du at betjene store maskiner, bearbejde terræn til veje, stier og pladser og lave belægninger. I undervisningen får du øvelse i at lægge forsyningsledninger og kloakrør.  

Som bygningsstruktør lærer du at arbejde med trækonstruktioner, stålarmering og stillads. Du får praktisk erfaring med at montere elementer i træ og beton til fx broer, skoler og kontor- og boligbyggeri.

Som brolægger får du viden om og føling med alle former for natursten, og hvordan du skaber holdbare og smukke belægninger af fliser og sten.

I struktørfaget bruger vi computere til AutoCAD-programmering, som også er en del af undervisningen.

 

Hvor kan jeg arbejde som struktør?

Alt efter dit speciale kan du få job hos entreprenører, byggefirmaer og hos anlægsvirksomheder.

 

Hvad kan jeg forvente at tjene som nyuddannet fra anlægsstruktør-, bygningsstruktør- og brolæggeruddannelsen?

Børne- og Undervisningsministeriet udregner løbende den startløn, nyuddannede kan forvente at tjene i omegnen af. Se den her.

Den startløn, som ministeriet oplyser, er baseret på de seneste oplysninger fra Danmarks Statistik. Den er et gennemsnit af de seneste tre års indberetninger om, hvad nyuddannede fra anlægsstruktør-, bygningsstruktør- og brolæggeruddannelsen tjener, når de lige er kommet i arbejde. Fordi der er tale om et beregnet gennemsnit, kan den egentlige startløn godt være en anelse højere eller lavere, end det ministeriet oplyser.

 

Vælg struktøruddannelsen, hvis du har…

 • lyst til at skabe holdbare og sikre bygge- og anlægsprojekter over og under jorden
 • forståelse for forskellige materialer
 • behov for tydeligt at kunne se dit arbejde skride frem
 • god fysisk form
 • mod på at arbejde udendørs hele året og blive beskidt ind imellem

Anlægsstruktør - EUX (4 år og 6 måneder - 5 år)
Bygningsstruktør - EUX (4 år og 6 måneder - 5 år)
Brolægger - EUX (4 år og 6 måneder - 5 år)

Du kan også tage uddannelsen som en EUX. Det betyder, at du både får et svendebrev og en studentereksamen, som giver adgang til videregående uddannelser.
Læs mere om EUX.

YouTube er deaktiveret.

1:12 minutter

Lokation

Halmstadgade 6
8200 Aarhus N

Gymnasiale fag på EUX
På grundforløbet:
AARHUS TECH
Halmstadgade 6
8200 Aarhus N

På hovedforløbet:
AARHUS GYMNASIUM, Viby
Hasselager Allé 10
8260 Viby J

Varighed

4 år - 4 år og 6 mdr.
(inkl. grundforløb 1 og 2)

Med EUX: 4 år og 6 mdr. - 5 år (vejledende)
(inkl. grundforløb 1 og 2)

Økonomi

Har du en læreplads allerede på grundforløbet, får du løn. Lønnen vil stige løbende gennem din uddannelse, og du får udbetalt løn både i oplæring og på skoleopholdene.

Er du i skoleoplæring, vil du også få løn, dog på en lavere sats.

Har du ikke en læreplads, kan du på grundforløbene få SU, hvis du er over 18 år. Se mere på su.dk

Fag

Blandt obligatoriske fag for alle specialer er byggepladsindretning og affaldshåndtering, nivellering og afsætning, byggeri og energiforståelse, byggeri og samfund, byggeri og arbejdsmiljø, entreprenørværktøj og maskiner, kloakrørlægning, brandforanstaltninger ved gnistproducerende værktøj, tegningsarbejde ved entreprenørarbejde og anhugning.

 

Specialisering under uddannelsen

På uddannelsen har du mulighed for at specialisere dig

Erhvervsuddannelsen

 • Anlægsstruktør (4 år - 4 år og 6 måneder)
 • Bygningsstruktør (4 år - 4 år og 6 måneder)
 • Brolægger (4 år - 4 år og 6 måneder)

EUX-uddannelsen

 • Anlægsstruktør - EUX (4 år og 6 måneder - 5 år)
 • Bygningsstruktør - EUX (4 år og 6 måneder - 5 år)
 • Brolægger - EUX (4 år og 6 måneder - 5 år)

 

Videreuddannelse

Som struktør kan du videreuddanne dig til byggetekniker, byggekoordinator, bygningskonstruktør, kloakmester, diplomingeniør eller arkitekt.

Se alle dine muligheder på ug.dk/adgangskortet for EUD of EUX.

Overgangskrav til hovedforløb - EUD

EUD-elever skal have bestået

 • matematik F, teknologi F
 • certifikat i rulle- og bukkestillads-opstilling, vejen som arbejdsplads, førstehjælp, elementær brandbekæmpelse, personlig sikkerhed med epoxy og isocyanater, sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen.
 • grundforløbsprøven

Overgangskrav til hovedforløb - EUX

 • dansk C, engelsk C, samfundsfag C *)
 • matematik C, teknologi C, fysik C
 • certifikat i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse
 • grundforløbsprøven

*) Gennemføres på grundforløb 1. Du kan også tage fagene på VUC.

 

Muligheder for oplæring

Du er selv ansvarlig for at finde din læreplads, men skolens vejledere og virksomhedskonsulenter hjælper dig gerne med gode råd. 

Læs mere om oplæring.